Random in PHP

Een computer is logisch, hoe kan zo’n logisch apparaat nou random getallen maken? Vandaag nemen we een kijk in de PHP source om te kijken hoe het in PHP gedaan wordt.

De PHP source

De PHP source is geschreven in C en je kunt een hele makkelijk navigeerbare weergave van de source op http://lxr.php.net/ vinden. Hier kun je zoeken naar functies en makkelijk naar de source van functies navigeren.

Er is 1 basis conceptje die ik moet vertellen, de rest zal je gaanderweg wel gaan begrijpen. Dit concept is defines in C. De C taal wordt eerst gecompiled en vervolgens wordt die compiled code omgezet in uitvoerbare code. Tijdens het compilen kun je wat dingen doe die PHP niet kan. Bijv. het gebruik van defines. Defines zijn woorden die worden omgezet in de waarde die je er aan meegeeft. Laten we beginnen met een simpele constante:

1
#define M_PI 3.14159265358979323846

Wanneer we nu in onze code M_PI gebruiken wordt dit vervangen door dit getal:

1
long omtrek = M_PI * 4;

Hier staat na het compilen eigenlijk:

1
long omtrek = 3.14159265358979323846 * 4;

Naast het invullen van getallen of strings kun je ook macro’s definiëren. Bijvoorbeeld deze macro:

1
#define INCREMENT(x) x++

Nu zal INCREMENT(5) worden omgezet in 6.

Random getallen

De andere basis kennis is het doorhebben hoe je random getallen maakt. Random getallen zijn eigenlijk een sequence, je begint met een getal en stopt die in een formule. Uit deze formule komt een getal, dit getal is het random getal en die wordt opgeslagen in een variabele (dezelfde variabele als het begin getal). Dit getal wordt dan weer gebruikt om met dezelfde functie weer een getal te genereren, die ook weer wordt opgeslagen en als je de functie nog een keer aanroept komt er weer een ander getal uit.

Je zal wel begrijpen dat je dan een hele rij van allemaal nieuwe random getallen krijgt. Wanneer je met hetzelfde getal begint zal er altijd dezelfde rij uitkomen. Dit eerste getal noemen we een seed. De seed wordt random gecreeërd, bijvoorbeeld door de tijd en datum te gebruiken. Op deze manier heb je dus nooit dezelfde random reeks getallen.

De rand functie

Nu je de basiskennis hebt gaan we kijken in de PHP source code. De meeste functies worden aangemaakt door PHP_FUNCTION(rand). Als we opzoek willen naar de rand functie zoeken we op "PHP_FUNCTION rand" (vergeet de quotes niet). In de resultaten krijgen we dan 2 bestanden: php_math.h en rand.c. De *.h bestanden zijn header bestanden, die vertellen wat er allemaal in de *.c bestanden staat. De *.c bestanden bevatten de echte code. We klikken dus op die link en navigeren naar regel 290:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
PHP_FUNCTION(rand)
{
  long min;
  long max;
  long number;
  int argc = ZEND_NUM_ARGS();

  if (argc != 0 && zend_parse_parameters(argc TSRMLS_CC, "ll", &min, &max) == FAILURE)
    return;

  number = php_rand(TSRMLS_C);
  if (argc == 2) {
    RAND_RANGE(number, min, max, PHP_RAND_MAX);
  }

  RETURN_LONG(number);
}

En dat is de functie!

Parsen van argumenten

Als eerst zien we dat er 4 variabelen gedeclareerd worden:

1
2
3
4
long min;
long max;
long number;
int argc = ZEND_NUM_ARGS();

De eerste 3 variabelen zijn of argumenten of variabele die we verder in de functie gaan gebruiken. De 4e variabele, argc, is het aantal argumenten. Zend is de engine achter PHP en we kunnen wel raden wat ZEND_NUM_ARGS() doet, we gaan dus niet naar die source code kijken.

Dan krijgen we een check voor de argumenten:

1
2
if (argc != 0 && zend_parse_parameters(argc TSRMLS_CC, "ll", &min, &max) == FAILURE)
  return;

De check argc != 0 betekend dat we pas argumenten gaan checken als er argumenten zijn, dit komt omdat de rand functie ook zonder argumenten aangeroepen kan worden. Zodra er wel argumenten zijn moeten er meteen 2 zijn. Met zend_parse_parameters parsen we de argumenten. We zien "ll", dit betekend dat beide argumenten long (een soort float) zijn. Daarachter zien we &min en &max, dit betekend dat de waarde van de argumenten worden mee gegeven aan de variabelen min en max (die we hiervoor al gedeclareerd hadden).

Het maken van de seed

Dan gaan we de seed maken:

1
number = php_rand(TSRMLS_C);

In deze regel roepen we de functie php_rand (een interne functie die niet in PHP bestaat) aan. Die geven we ook weer een waarde mee, die is voor nu even niet interessant.

Wat wel interessant is hoe PHP die random seed maakt. Dus klikken we op de functie php_rand om die source te bekijken:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
PHPAPI long php_rand(TSRMLS_D)
{
  long ret;

  if (!BG(rand_is_seeded)) {
    php_srand(GENERATE_SEED() TSRMLS_CC);
  }

#ifdef ZTS
  ret = php_rand_r(&BG(rand_seed));
#else
# if defined(HAVE_RANDOM)
  ret = random();
# elif defined(HAVE_LRAND48)
  ret = lrand48();
# else
  ret = rand();
# endif
#endif

  return ret;
}

Wat we hier heel in het kort zien is dat de functie, afhankelijk van bepaalde instellingen, de C functies rand, lrand48 of random gebruikt.

Het maken van het random getal

1
2
3
if (argc == 2) {
  RAND_RANGE(number, min, max, PHP_RAND_MAX);
}

Zodra er 2 argumenten zijn gegeven wordt de RAND_RANGE define functie gebruikt om het random nummer tussen 2 waardes te maken. Zodra je dus geen argumenten geeft, krijg je gewoon de seed terug.

Nu zijn we natuurlijk benieuwd wat voor algoritme PHP gebruikt voor het maken van het random getal, dus klikken we erop en gaan we naar een php_rand.h bestand:

1
2
#define RAND_RANGE(__n, __min, __max, __tmax) \
  (__n) = (__min) + (long) ((double) ( (double) (__max) - (__min) + 1.0) * ((__n) / ((__tmax) + 1.0)))

En dat is de magische formule achter PHP’s rand functie! Er wordt mooi gespeelt met wat afronden (de (long)’s en (double)’s in de code), de min en max (__min en __max) worden een paar keer gebruikt en ook onze seed (__n) wordt gebruikt. Vervolgens zien we ook (__n) = ..., waardoor onze seed dus weer vernieuwd wordt door het gegenereerde random getal.

Het returnen van het getal

Het enige dat ons nog rest is het returnen van de gemaakt long:

1
RETURN_LONG(number);

Achter deze simpele regel zit weer heel wat zend gedoe, maar daar bemoeien we ons vandaag niet mee.

Dus…

Je hoofd duizeld nu van de C code, maar je hebt wel begrepen hoe je kan kijken hoe PHP functies werken. Ook heb je geleerd dat een goede random functie 4 factoren heeft: Niet voorspelbaar; geen herhalend patroon; alle getallen moeten ongeveer gelijk voorkomen; dezelfde seed zorgt voor dezelfde rij random getallen.